I Drammen har vi skapt unike byrom, nytenkende tilbud og sosiale barneaktiviteter


– som bygger broer og gir alle innbyggerne mulighet til å delta i kulturlivet. Hvis Drammen blir Norges kulturkommune 2019 vil det kunne bidra til at flere norske kommuner blir gode på å skape integrering og samhold gjennom kultur, og bedre på å utnytte det fantastiske mangfoldet.

Slik skiller vi oss ut

Slik skiller vi oss ut

Fargelegger byen

Sommeren 2014 startet vi prosjektet Ugang, lovlig graffiti og gatekunst. Unge gatekunstnere satt farge på de første grå undergangene (derav navnet). For hver sommer siden har byen blitt mer og mer spennende og fargerik. Internasjonale kunstnerne har deltatt, men også 40 av byens egne graffitiartister har fått vist seg frem.

I dag har Drammen Nord-Europas største øvingsvegg på Drammen havn. Byen tiltrekker seg internasjonal anerkjennelse for gatekunsten som setter sitt preg på byen. (Bildetekst: Gutten på Grønland gjengitt av London-galleriet Saatchi)

Drammens satsing på flerkulturelt arbeid har gitt oss status som nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling.

Kommunen fungerer nå som rådgivere for kulturaktører over hele landet. Interkultur har tatt i bruk ”impact-studies” som måler kvaliteten ved arrangementet og virkningen de har på publikum. I 2018 vant vi prisen for «inkluderer flest» hos Norsk Publikumsutvikling.

Kultur som brobygger

Drammen jobber målrettet med å formidle internasjonal kunst og kultur i hele regionen gjennom Interkultur. Vi ønsker spesielt å nå de som sjelden benytter seg av de etablerte tilbudene: Barn og unge og personer med flerkulturell bakgrunn.

Målet vårt er å skape gode kulturtilbud og møteplasser der kultur fungerer som brobygger. Et eksempel er Globus, der vi feirer det flerkulturelle med mat og kultur. Festivalen har i løpet av bare tre år satt sitt preg på bybildet med 20.000 besøkende.

UNGE LEDERE - vi utdanner morgendagens kulturarrangører.

Gjennom prosjektet Ung Leder får 20-25 ungdommer kompetanse innen markedsføring, prosjektledelse, økonomi, søknadsarbeid, og eventgjennomføring gjennom å være med å arrangere de populære ungdomsfestivalene Elvevill og BLÅkkfestivalen.

Vi ønsker at innbyggerne i Drammen skal bruke kulturtilbud aktivt gjennom hele livet. Gjennom deltakelse og opplevelser skaper vi samhold og lokal identitet. Barn og unge gis muligheter til å følge sine drømmer og utvikle sine talenter.

68.991

innbyggere

Spiller seg til helse

Dataspill er på ingen måte forbeholdt unge. Seniorgamer startet i Drammen og har siden spredd seg til kommuner over hele landet. Prosjektet har vist at videospill er like engasjerende for eldre som for yngre. I forbindelse med prosjektet laget Drammen en håndbok for spillteknologi for seniorer slik at enda flere eldre kan få oppleve et morsomt og tidsaktuelt aktivitetstilbud.

Alle barn i Drammen skal ha tilgang til kultur.

I Kulturskolen har vi et mangfold – både i deltakere og kulturuttrykk. Gjennom friplasser og søskenmoderasjon, samt et system for fritak for medlemsavgiften i idrettslag, bekjemper vi fattigdom og utenforskap, og gir grobunn for mangfoldig rekruttering til kulturlivet. I tillegg har Drammen gratis utlån av idretts- og turutstyr, og to store gratis ungdomsfestivaler.

Union Scene for barn

Den anerkjente Union Scene har også et åpent tilbud for barn, lørdager som sprudler, sparaker, synger og rocker. Union Scene for barn og har utviklet seg til å bli en spennende møteplass for alle der barn kan få sine første møter med musikk, teater, kunst og andre kulturuttrykk. Vi setter vår stolthet i å tilby barn en god blanding av ulike kunstuttrykk med høy kvalitet og internasjonalt preg.

Frivillighetskommune

Frivilligheten står sterkt i Drammen og bidrar stort til at vi kan gi innbyggerne et godt kulturtilbud. I 2016 vant Drammen prisen «Årets frivillighetskommune». Byens tre frivilligsentraler engasjerer flere hundre drammensere. Her skapes inkludering, motvirker fattigdom og utenforskap gjennom tiltak for barn, innvandrere og eldre, gjennom festivaler, idrettslag, kafeer og samlinger.

En storstilt satsing på kultur har vært en bærebjelke i byutviklingen.

Elvebyen Drammen har gjennomgått enorme endringer de siste 20 årene. Drammenselva er renset og kommunen har satset på å skape gode byrom med skulpturer, kunst, fontener, parker, treningsapparater, lekeplasser og idrettsanlegg.

Ypsilon-broen har vunnet en rekke priser, og Drammen park har, med sin siste utvidelse, blitt en av Norges aller beste lekeplasser for store og små.

Fremover bevilger kommunen tre millioner kroner årlig til et friluftsløft. Befolkningen spørres om hvilke tiltak de ønsker seg, og skal deretter få stemme frem anlegg for til sammen tre millioner kroner i sin bydel.

Nasjonal poesiby

Triztan Vindtorn poesipris deles årlig ut til en norsk forfatter som har gjort en stor innsats for norsk poesi. Prisen ble etablert av Drammen kommune i samarbeid med Aschehoug Forlag og Den norske Forfatterforeningen i 2013 og har blitt Norges største poesipris. Formålet er å øke interessen for poesi og formidle Triztan Vindtorns forfatterskap.